TIBBİ RADYESTEZİDE KULLANILAN ARAÇLAR

Aşağa gitmek

TIBBİ RADYESTEZİDE KULLANILAN ARAÇLAR

Mesaj  Admin Bir Salı Ağus. 05, 2008 8:21 pm

Hiçbir sonuç kendiliğinden ortaya çıkıvermiyor.Mutlakabir araç-gereç kullanacaksınız.
Radyestezistin en önde gelen aracı Sarkaçtır.
Biz kendimizi Tıbbi Radyestezide yoğunlaştırdığımız için sarkaç bu konuda yeterli değil.Radyestezi çalışmasına uygun doğal,temiz (hijyen )bir ortam,çalışma yeri laboratuar gerekir.Bu, sarkacın sağlıklı çalışması için çok önemli ve olmazsa olmazıdır.Sarkaçla çalışmak için cam bir zemin kitlerin sisteme dahilinde gerekli olacaktır.
Müşahit numuneler ;
1-Beyin merkezinden elde edilen beyin hücreleri ve beyin sinir hücrelerinden elde edilen kitler.Bunlar tanı için ana kitlerdir.
2-Yine organ numuneleri var.Bunlar organlardan alınan ve kendi orijinal dokularını içeren organ parçalarıdır.
3-Yine Radyestezi yöntemi ile elde edilmiş,seçilerek özel yöntemlerle saf ve temiz hale getirilmiş,korunmuş,şişelenmiş virüsler,bakteriler,kan parazitleri numuneleri(Kitleri)
4-İyileştirici özelliğe sahip olduğu önceden tespit edilmiş veya bilinmeyen tıbbi ve aromatik bitkilerin özüt,ekstre,usare veya bizzat kendilerini içeren numuneler.
5-İyileştirici özelliğe sahip gıdalardan alınan numuneler.
6-Bünyede birikmesi ile toksik etkiler gösteren organik tuzlar,maddeler.Çinko,Bakır,Demir vs.gibi.numuneler.
7-Bitkisel ve hayvansal yağ numuneleri.
8-Kan ve doku kimyasındaki artış gösteren kimyasal birikimlerin tespitinde kullanılan yağlar(Kollestrol,Lipit,Trigıliserit vs.)Amino asitler,antijenler vs.gibi numuneler.(Kitler)
Sarkaç Nedir?
Oksidasyona maruz kalmayan değerli metallerden;Fildişi,Balina kemiği,Krom çelik,boynuz gibi maddelerden,bazı kıymetli ve ender bulunan taşlardan veya abanoz ağacından yapılan sarkaçlar makbül dür.
Çeşitli maksatlar için çeşitli büyüklük ve ağırlıkta olabilir.Ağırlıkları 30- 60 gram arasında değişir.
Titreşim ve radyasyonları üzerine çeken özelliğe sahip Radyestezi aracıdır.
Sarkaç uygunluğunun tespiti nasıl yapılır?
İlk defa çalışmaya başlanacak bir sarkacı ayrı cinsten yapılmış bir sarkaçla kontrol etmek lazımdır.
Çalışmakta olduğumuz sarkaç yeni yapılmış sarkacın üzerine tutulur.Şayet sarkaç soldan sağa dönerse ,yeni sarkacınız uygundur.
Sarkacın İpi de önemlidir.
Kenevirden yapılmış uzunca bir ip sarkaca en yakın mesafeden tutularak yavaş yavaş aşağıya indirilir.Sarkaç kendiliğinden dönmeye başladığında ipin uzunluk ayarı da yapılmış olur.
İpin uzunluğu kişiden kişiye fark eder.İpin uzunluğu normal olarak 18- 25 cm.olmalıdır.Radyestezist bunu kendine göre ayarlamalıdır.
İp fazla uzun olduğu zaman radyestezistten yansıyan ışınları etkileyeceğinden sarkacın dönmesi olumsuz yönde etkilenir.Kısa olduğunda ise doğru sonuçlara ulaşmada hatalar yapar.
Sarkaçla çalışırken çalışma ortamı çok önemlidir.İyi bir çalışma yapabilmek için çalışma zeminin tabii maddelerden oluşması gerekir.Doğal olmayan bir ortamda ışınlardan istifade edebilmek zorlaşır.Radyestezistin sağlıklı çalışabilmesi için çevresinin sentetik maddelerden arındırılması şarttır.
Radyestezistin beden temizliği ve giyim kuşamı
Tabiî ki;bu sistem kendi içinde temizliğin simgesi olmalıdır.Kirlilikleri asla kabul etmez.Sistem çöker Sarkacı çalıştıramazsınız.Yada kirlilik Radyestezisti yanlış sonuçlara ulaştırır.
Bu nedenle de Radyestezistin giyim-kuşam ve beden temizliği önem taşır.Radyestezist çalışma sırasında giyeceği elbiseleri sarkacı ile seçmesi gerekir.Doğallık giysilerde de esastır.Çalışma esnasında cepte veya üzerimizde mendil dahil hiçbir şey bulunmamalıdır.
Saçların boyalı olmaması,tırnaklarda öje olmaması,takı,saat bulunması doğru değildir.Giysilerde lastik kullanılmaması, lastiğin bedenle temas etmemesi uygun olacaktır.
Bunlar radyestezistin çalışmaya hazır hale gelmesi için önem arz eden hususlar.Koşullar hazır hale gelmeden-getirilmeden her eline sarkaç alanın Radyestezi metodunu kullanması mümkün olamaz.
SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI
Temizlik
Bir kere çok önemli olduğu için söylüyorum.Temizliği kendisine şiar edinmemiş kişilerin Radyestezist olması mümkün değil.Sistemi işletilmesi için temizlik olmazsa olmazdır.Yoksa dünyada sarkaç kullanan birçok insan var aldığı sonuçlara bakın bir şey göremezsiniz.Örneğin;bir virüs testi-tespiti yapacaksınız çalışma ortamınız kirli,çalışan kirli,çalışma gereçleriniz kirli,ne olacak şimdi?Böyle bir ortamda zerrecik halindeki bır virüsten yansıyan ve herhangi bir elektronik cihazla bile varlığı tespit edilemeyen yansıyan ışınsal, manyetik veya radyasyon bazında ölçülemeyecek bazdaki bir algılamayı nasıl yapacaksınız.Bu mümkün mü?Onun için Radyestezi=Temizlik tir.Radyestezi=Hijyeniklik tir.Radyestezi=Doğallık tır.
Bunları söyledikten radyestezide temizliği kavrayabiliriz..Önce sarkacınız temiz olacak,sarkacınız temizlenecek,sarkacınızı elinize almadan ellerinizin temizliği önceden belirlenmiş beyaz bir sabunla yıkayacaksınız.Sonra sarkacınıza temiz bir ip takacaksınız.
Ellerinizi kurulamada kullanacağınız temiz bir havlunuz olacak,sarkacın ipini mümkün mertebe sarkaca elinizi değmeden değiştireceksiniz.Sarkacınızı temiz bir şekilde muhafaza edeceksiniz v.s.Bütün bunlardan sonra sarkaç çalışır hale gelebilir.
Sarkaç Nasıl Çalışır,Çalışma Şekli ve Örnekleri Nelerdir?
Bir kere sarkacı kim kullanacaksa sarkaç ona aittir.Başkasına verilmemelidir.
Çünkü o şahsın elektriği ile yüklenen sarkaç özelliğini yitirir.Sarkaçla işimiz bittikten sonra önceden kontrol edilmiş bir kağıt veya mendil üzerine konulmalıdır.Sarkacın metalinden değil ipinden tutulması gerekir.
Bütün bunlardan sonra sarkacın dönüş yönünün ne anlama geldiğini okumamız gerekecektir
Sarkacın üç hareketi vardır.
1)soldan sağa dönüşler,
2)Sağdan sola dönüşler,
3)Sarkacın durması yani hareketsiz hali
Sırasıyla bu dönüşlerin anlamları nelerdir?
Şimdi mors alfabesinde olduğu gibi dönüş yönlerinin ne anlama geldiğini ,neyi ifade etmek istediğini okumaya çalışacağız.
1) Soldan Sağa Dönüşler:
Sarkacımız hazır hale getirildi,ortam hazır hale getirildi,radyestezist hazır hale geldi.Şimdi çalışmaya başlayabiliriz.Yalnız şunu da hemen söylemek istiyorum;belli bir eğitimden geçmemiş kişinin çalışma ortamını hazırlaması,bu ortamı yakalaması nerdeyse imkansızdır.Yani bu bir eğitim işidir.Arabanız var kullanmayı bilmiyorsunuz.Eğitim alıp kullanmayı öğreneceksiniz.sonra size bir sürücü belgesi verecekler.Olay budur.
Sarkacı elimize alalım yerden 25- 30 cm yukarında,sarkaç ipinin ucundan tutalım,önce sarkacın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kendi elimiz üzerinde tutalım.Eğer sarkaç soldan sağa dönmeye başlamışsa sarkacı kullanabilecek durumdayız demektir.
Şimdi bir gıdayı kontrol edelim.Eğer gıda sıvı bir gıdaysa bunu temiz bir cam bardak içerisinde kontrol edebileceğimiz için önce bardağın temiz olup olmadığını kontrol ederek,sıvı gıdayı bardağa koyalım.Gıda kuru ise kağıt üzerinde veya cam tabağa koymamız gerekecektir.
Şimdi kontrol etmemiz gereken gıdanın üzerine sarkacı rahat ve gevşemiş bir şekilde tutalım.Sarkaç soldan sağa dönerse o gıda temizdir.Şayet sarkaç durursa temiz değildir.
Burada bir başka test daha yapabiliriz.bu gıdayı elimize alalım sarkaç soldan sağa dönerse bizim bu gıdaya ihtiyacımız var demektir.Eğer sarkaç sağdan sola dönüyorsa o gıda bizim için zararlıdır anlamına gelir.
2)Sağdan Sola Dönüşler:
Sarkacın sağdan sola dönüşlerinde iki anlam vardır.Birincisi;var oluşu yani kontrol ettiğimiz maddenin orada bulunduğunu yani varlığını gösterir.
Örneklersek;önceden hazırlanmış bir organ numunesini,örneğin bir pankreas numune şişesini(kitini)avucumuz içerisinde tutup sarkacımızla kontrol ettiğimizde,sarkacımız sağdan sola dönüyorsa pankreasımız normal düzende çalışıyor demektir.Aynı zamanda bizde var olduğu anlamını taşır.Durursa pankreas görevini tam olarak görmüyor demektir.Yada pankreas yok demektir.Bir operasyonla alınmış gibi de ifade edilebilir.
3)Sarkacın Durduğu Haller:
- Sarkacı;temiz olmayan bir yer,eşya,gıda maddesi veya herhangi bir madde üzerine tuttuğumuzda;
- Sinir numuneleri,hormon salgı numuneleri ve kan hücreleri üzerine tuttuğumuzda,
-Bir maddenin(örneğin çinko) aynı cins başka bir (çinko) madde ile kontrol edilmesi halinde
Sarkaç durur.
Şu ana kadar söylediklerimiz fiziksel radyestezidir.Yavaş yavaş tıbbi radyesteziye geliyoruz.Tıbbi radyestezinin numune(kit)üretmeden yapılabilmesi mümkün değildir.
Numune nedir.Nasıl elde edilir.Tıbbi Radyestezinin esası numunelerdir.
Daha öncede bahsedildiği gibi numune Tıbbi radyestezinin temel gereçleri yani kitleridir.Başka bir ifade ile müşahit olarak kullandığı tetkik,teşhis ve tespit gereçleridir.
Tıbbi Radyestezide kesin teşhis ve karar için numuneler büyük önem taşır.
Numuneler özel seçimlerle elde edilerek küçük cam şişelerde muhafaza edilen, yeri geldikçe ve ihtiyaç duyuldukça kullanılır.
Numune hazırlanması son derece dikkat gerektiren bir işlemdir.Hatalı,eksik,kirli alınan numunelerden teşhiste istifade edilemez,sonuç alınamaz.Radyeztezist kendi bilgi ve becerisi olmadan numune hazırlayamaz.Bu özel bir eğitim gerektirir.
Numuneler hazırlandıktan sonra gruplara ayrılması uygun olur.Mesela;
-Gıdalardan bir grup
-Madeni tuzlardan bir grup
-Mikroplardan bir grup
-Virüslerden bir grup
-Kan parazitlerinden bir grup
-Organ dokularından bir grup
-Endokrin sistem salgılarından bir grup
-Antibiyotik özellik içeren Tıbbi ve Aromatik bitkilerden bir grup
-Kimyasal birikim giderici gıda ve bitkilerden bir grup.
Numune hazırlanmasına bir örnek verirsek;Mesela bir karaciğer numunesi hazırlayalım.Karaciğeri önce sarkaçla kontrol ederiz.Karaciğer temiz ise küçük bir parça alırız.Alınan bu parçayı alkolde bekleterek kurutup tekrar alkolde dezenfekte ederek şişenin içine koyarız.Ağzını kapatarak kullanıma hazır hale getirmiş oluruz.
Numuneleri saklamak için genel olarak 5-10 cc`lik şişeler kullanılmalıdır.Şişeler alkolde dezenfekte edilerek kullanılması gerekir.Numune şişeler kontrol edilmiş tahta kutular içerisinde saklanması gerekir.
Numune şişesi radyestezist tarafından kullanılacağı zaman temiz bir kağıtla silinmesi ve mümkün oldukça el değmemesine özen gösterilmelidir.
Sarkacınız hazır,ortamı hazırladınız,numuneler hazır,radyestezist olabildikse,adeta bir sihir yüklediğimiz sarkacı kullanalım artık .
Şu ana kadar tabi ki pratik radyesteziyi anlatmaya çalıştık.Radyestezist olmak kolay değil,çok pratik yapmak lazım.Ne yapmak istediğimizi bilmek lazım.İyi bir radyestezist olmak için özellikle Tıbbi radyesteziyi uygulamak için insan ve hayvan sağlığından haberiniz olması lazım.Metabolizmadan,anatomiden,organ işlev ve arızalarından bilginiz olması lazım.Hastalık sebeplerini bilmeniz lazım.Hastalık sebeplerinin gidericilerinin bulunmasına yönelik derin bilgiler lazım.Kullanılacak ilaç,bitki,gıda ve benzeri maddelerin yan etkileri var mı? Yok mu? Ölçebilmeniz lazım.Toksik etkisi olan gıda ve bitkilerin antilerini bulacak yeterli bilgiye sahip olmanız lazım.Kısacası radyestezistin kendini yetiştirmesi ve birçok konuda donanımlı olması lazım.Tıbbi Radyestezi ile uğraşmak birikim ister.Zira ortada insan ve hayvan sağlığı söz konusudur.Yetersiz olursanız başarılı olamazsınız.İnsana ve hayvana hiç zarar vermeden faydalı olmanız gerekir.İnsan gibi mükemmel bir varlığa hitap ediyorsunuz.Tespit,teşhis ve iyileştirmeye yönelik uygulamalarınızda isabetli olmalısınız.Bütün bunları eksiksiz yapabiliyorsanız Radyestezist oldum, özellikle Tıbbi Radyestezi biliyorum,uygulayabiliyorum diyebilirsiniz.
Radyesteziden yararlanmaya Başlasak İyi Olur
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 160
Kayıt tarihi : 22/07/08

Kullanıcı profilini gör http://parapsikoloji.benimforum.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz